Yrken med låg andel kvinnor

Män och kvinnor jobbar inte i lika stor utsträckning men i den utsträckning kvinnor jobbar väljer de fortfarande i stor utsträckning typiskt kvinnliga jobb.

Det finns flera branscher i samhället där det finns betydligt fler män än kvinnor som arbetar. Ett sådant yrke är inte sjuksköterska eller förskollärare för där är könsfördelningen omvänd. Samma sak gäller även för yrket frisör. Men en titt på branscher som byggbranschen eller IT-branschen visar att det finns en kraftig majoritet av och övervikt av män i dessa branscher. För en kvinna som har tänkt sig att utbilda sig till exempel byggarbetare finns det några saker att tänka på. Dels kan det innebära en del tunga lyft så det gäller att hålla sig i form. Det gäller samtliga på en arbetsplats, både män och kvinnor. Och dels kan det bli ensamt om man är den enda kvinnan på en arbetsplats och endast har manliga arbetskamrater.

Få kvinnliga väktare

En annan typ av yrke där det ofta är många män som jobbar är inom säkerhetsbranschen. För att få ett jobb inom säkerhetsbranschen behöver man vara vältränad och lite auktoritär samt utbilda sig och genomgående en kortare tids träning för att bli mer lämplig för yrket. Sedan kan man börja att jobba. De flesta i branschen är män men det viktiga är inte könet utan hur man agerar när man behöver ingripa och det finns både män och kvinnor som är mer lämpliga för att jobba inom branschen. Värt att tänka på är även att ibland är lönerna sådana att typiskt manliga yrken har högre löner än typiskt kvinnliga yrken. Vissa menar att det beror på att manliga yrken värderas högre än kvinnliga yrken medan andra menar att det snarare handlar om att kvinnor väljer yrken där lönerna är lägre eller arbetsuppgifterna är enklare. Vilka som har rätt eller fel är mycket svårt att säga men ett yrke som generellt brukar vara undervärderat vad gäller löner och har varit det under en längre tid är det typiskt kvinnliga yrket sjuksköterska.

Jämställt bland arkitekterna

De flesta yrken har olika löner för män och kvinnor men en bransch där man har uppnått jämställdhet vad gäller lönerna är inom arkitektbranschen, där män och kvinnor tjänar nästan exakt lika mycket.